Opbouw
A. Diagnostiek: 
De eerste keer wordt kennis gemaakt met het kind soms d.m.v. een kort gesprekje, maar meestal gebeurt dit spelenderwijs of tijdens de observatie-opdrachten. Verder wordt  gesproken met de ouders, leerkracht en/of begeleider. Ik gebruik hiervoor ook enkele vragenlijsten die ik u meestal tevoren laat invullen. Ook is het prettig als u belangrijke verslagen van andere behandelaars kunt overhandigen (of schoolwerk) zodat ik snel goed op de hoogte ben en we geen zaken dubbel gaan doen. Ik maak gebruik van allerlei test-en observatiemateriaal. Ook vullen we samen een COPM lijst in nadat ik een foto-interview bij uw kind heb afgenomen. Zo kunnen we gericht samen de doelen kiezen voor de komende periode.

B. Behandeling:
Een behandeling duurt ongeveer 1 uur. We trainen de gekozen handelingen en ik laat het kind zelf plannetjes bedenken (vaak als geheugensteuntje ook op papier) om de handeling te verbeteren (cognitieve strategieŽn). We oefenen alleen zo nodig spelenderwijs de noodzakelijke voorwaarden. Ook bekijken we of aanpassing van de omgeving of de materialen de vaardigheid kan vereenvoudigen. Verder neem ik ruim tijd voor het bespreken van de thuisoefeningen en geef ik instructies voor de nieuwe oefeningen zodat het effect van de therapie zo groot mogelijk is. Het fotoboek `Stimuleren van handigheid bij kinderen`wordt actief ingezet. U ontvangt de eerste keer een map welke u elke therapie mee moet nemen.

C. Evaluatie: 
Ik zal steeds met u tussendoor evalueren zodat bijstelling van de doelen en werkwijze mogelijk is. Aan het einde van de reeks behandelingen ontvangt u een eindverslag, dit wordt ook gestuurd naar de verwijzende huisarts of specialist. U wordt gevraagd om een kopie aan de school te geven zodat zij goed op de hoogte zijn. Als u zelf een uitgebreid verslag wilt moet ik daarvoor  een vergoeding vragen aan de ouders omdat de meeste zorgverzekeraars dit niet vergoeden.
Als de behandeling is beeindigd stuur ik u een evaluatieformulier, dit kan ingezien worden door uw zorgverzekeraar.