Privacy, kwaliteit, klachten en cookiebeleid
Privacy:
Door middel van het gebruik van het contactformulier is het mogelijk om een vraag te stellen of u aan te melden bij Kinderergotherapie Gulpen. Hiervoor vraag ik uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres aan mij door te geven. Ik bewaar en beheer uw gegevens om u  informatie te kunnen sturen of contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak, indien door u gewenst.
Ik leg deze gegevens vast in mijn cliŽntenadministratie. Ik houd digitaal of schriftelijk een dossier van u bij; u heeft hier op verzoek inzage in. Wanneer ik u de inzage niet (volledig) kan toestaan, zal ik daar een onderbouwde motivatie voor geven, bijvoorbeeld wanneer dit de privacy van anderen schaadt.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.
U heeft het recht om dit verzoek weer in te trekken.
Indien uw kind bij mij in behandeling is, worden deze gegevens na afsluiting van de behandeling conform de huidige wetgeving nog 15 jaar veilig bewaard.
Wanneer u uw gegevens wilt laten wijzigen of vernietigen, kunt u daarvoor via het contactformulier een verzoek indienen en zal ik dit voor u in orde maken.
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en komt u er samen met mij niet uit, dan kunt u dit melden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kwaliteitsbewaking:
Bij Kinderergotherapie Gulpen kunt u vertrouwen op kwaliteit. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister en heb de Specialisatie in de Kinderergotherapie met succes afgerond. Door continue scholing en overleg houd ik mijn kennis op peil.
Gedurende de behandeling evalueer ik regelmatig met u. Het is de bedoeling dat u zelf zoveel mogelijk aangeeft wat U belangrijk vindt voor uw kind.

Klachten:
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over mij. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij mijzelf, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.
Ook kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Het Klachtenloket Paramedici informeert u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geeft  antwoord op vragen. Bent u ontevreden over mij en lukt het niet om de klacht samen op te lossen? Dan kunt u via het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Een klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u kosteloos bij het klachtenproces. Maak uw klacht ook schriftelijk kenbaar aan mijzelf.

Cookiebeleid:
Deze site gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens opgeslagen van gebruikers.