Specialisatie
Ik combineer een persoonlijke benadering, brede kennis, een vraaggerichte werkwijze met  jarenlange (ongeveer 35 jaar) ervaring in de behandeling van kinderen.
Adviezen aan ouders, leerkrachten en groepsbegeleiding komen veelvuldig voor.

Bijscholing heeft ruimschoots  plaatsgevonden en gebeurt nog steeds zodat ik blijf voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsregister. Ik heb de  Specialisatie KinderErgotherapie met succes afgerond.
Ik heb mij kunnen specialiseren in:
  • Kinderen met motorische onhandigheid,  schrijfproblemen en/of aandachtsproblemen.
  • Kinderen met leerproblemen, ASS (Autisme Spectrum stoornis), AD(H)D,  hechtingsproblemen en verstandelijke beperking.
  • Sensorische informatieverwerkingsproblemen.
Ik heb verder veel ervaring in de samenwerking met fysiotherapeuten, logopedisten, intern begeleiders van scholen, psychologen en  orthopedagogen. Het accent ligt op het werken met ouders en kind samen.