Vergoeding
Enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE) is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw kind heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Een enkele zorgverzekeraar zoals CZ geeft 2+2 uur extra voor de mantelzorger zodat er extra tijd is voor het instrueren van de mantelzorger (meestal de ouder). Het is raadzaam om zelf na te vragen of uw kind recht heeft op vergoeding van extra uren buiten de 10 uur in de basisverzekering. De verantwoordelijkheid van de betaling ligt bij de ouders. VGZ geeft naast de gebruikelijke 10 uur nog 10 uur extra beweegzorg. Ook dit a.u.b. zelf navragen. 

Wilt u bij de eerste afspraak a.u.b. het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind en tevens de  verwijzing van de huisarts of de specialist meenemen?

Het is i.v.m. vergoeding door de zorgverzekeraar belangrijk dat de volgende informatie op de verwijzing van de huisarts staat vermeld (aub controleren):

       


Verslaglegging wordt niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Als een uitgebreid verslag (dit geldt niet voor het beknopte huisartsverslag)  gemaakt moet worden kan u gevraagd worden dit zelf te betalen. Ik zal dit dan duidelijk aangeven van tevoren. Neem bij twijfel vooraf contact op met uw verzekering.

Tijdig afmelden, minimaal 24 uur voor de afspraak, anders moet ik u hiervoor een rekening sturen. De zorgverzekeraar vergoedt geen behandelingen die niet zijn doorgegaan.
Tarief:
Dit is in 2018 vastgesteld conform het  CTG-tarief :
16,40 euro per 15 minuten= 65,60 euro per uur.
Extra toeslag 27,40 euro bij behandeling aan huis of op school.