Na de eerste observatie van deze vaardigheid analyseer ik samen met ouder en kind  waarom het kind hier moeite mee heeft. Het kan zijn dat noodzakelijke voorwaarden onvoldoende aanwezig zijn. Deze voorwaarden worden spelenderwijs geoefend. Dit stimuleren m.n. de ouders thuis, zodat binnen de therapie voldoende tijd is om aan de doelen van het kind te werken.

Voorbeelden van die voorwaarden zijn:
  • fijne motoriek
  • ontwikkelen van een voorkeurshand
  • visueel-ruimtelijke waarneming
  • adequate reacties ontwikkelen op tast-bewegingprikkels
  • vloeiende oogbewegingen
  • kruisen van de middellijn
  • goede werkhouding
  • zelfvertrouwen